Zelfontwikkeling

Inzicht verwerven in de eigen identiteit, waarden, sterke en zwakke kanten, interess en en ambities en op basis hiervan acties ondernemen om competenties zonodig verder te ontwikkelen.

zoekt actief naar persoonlijke feedback en doet hier iets mee
evalueert regelmatig de eigen aanpak en wat daarin anders of beter zou kunnen
laat blijken over een reëel inzicht in de eigen sterke en zwakke punten te beschikken
besteedt zichtbaar tijd en energie aan eigen ontwikkeling
is erop gespitst zichzelf te verbreden en/of te verdiepen

kent de eigen sterke en zwakke punten
volgt trainingen of neemt deel aan activiteiten om zichzelf te ontwikkelen
gaat actief op onderzoek uit om zichzelf te ontwikkelen
leert van gemaakte fouten

betrekt anderen in het leerproces; vraagt hen naar mogelijkheden om zichzelf verder te ontwikkelen
vraagt bij feedback door naar suggesties om zichzelf te verbeteren
is bereid om te veranderen naar aanleiding van kritische feedback
raadpleegt anderen om informatie in te winnen over het eigen functioneren

schept ruimte voor persoonlijke ontwikkeling voor anderen door de juiste middelen ter beschikking te stellen
stelt budgetten en programma`s op voor persoonlijke ontwikkeling binnen de organisatie
laat duidelijk waardering merken wanneer anderen zichzelf ontwikkelen
straalt het belang van persoonlijke ontwikkeling uit

Voor zelfontwikkeling is er geen indicatie van de ontwikkelbaarheid mogelijk op basis van de scores van de TMA Drijfveren.

Waar wilt u over drie jaar staan? Wat gaat u zelf doen om dit te bereiken?
Bent u gedreven om uw doelen te bereiken? Waar blijkt dat uit? Geef eens een aantal concrete voorbeelden.
Wat heeft u gedaan om uzelf te ontwikkelen tot waar u nu bent?
Bent u erg kritisch ten aanzien van uw eigen prestaties? Geef eens een aantal voorbeelden waar dit uit blijkt

Vraag 360° feedback aan mensen in uw omgeving.
Vraag een TMA Talenten analyse aan.
Stel een persoonlijk ontwikkelplan op.
Gebruik uw functionerings- en beoordelingsgesprek om inzicht te krijgen in uw sterke en zwakke punten en ontwikkelingspotentieel.

Zorg dat uw kandidaat 360° feedback vraagt aan collega’s. Hoe ervaren zij zijn bereidheid zich te ontwikkelen? Wat vinden zij goed gaan en wat zijn eventuele ontwikkelpunten? Bespreek het rapport met hem.
Kijk met uw kandidaat wat de doelen van de organisatie zijn en hoe deze invloed hebben op zijn persoonlijke ontwikkeling. Bespreek ook of uw kandidaat dingen kan leren of ontwikkelen die het bereiken van deze doelen eenvoudiger kunnen maken.
Bespreek met de kandidaat zijn wensen en mogelijkheden voor de toekomst: waarin wil hij zich ontwikkelen? Laat de kandidaat ook een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) maken waarin SMART-Afspraken worden gemaakt. Voer regelmatig (bijvoorbeeld elke drie maanden) voortgangsgesprekken.
Zorg voor een leersituatie waarin fouten maken geen probleem is.

FAQs

Inzicht verwerven in de eigen identiteit, waarden, sterke en zwakke kanten, interess en en ambities en op basis hiervan acties ondernemen om competenties zonodig verder te ontwikkelen.

  • Waar wilt u over drie jaar staan? Wat gaat u zelf doen om dit te bereiken?
  • Bent u gedreven om uw doelen te bereiken? Waar blijkt dat uit? Geef eens een aantal concrete voorbeelden.
  • Wat heeft u gedaan om uzelf te ontwikkelen tot waar u nu bent?
  • Bent u erg kritisch ten aanzien van uw eigen prestaties? Geef eens een aantal voorbeelden waar dit uit blijkt

  • zoekt actief naar persoonlijke feedback en doet hier iets mee
  • evalueert regelmatig de eigen aanpak en wat daarin anders of beter zou kunnen
  • laat blijken over een reëel inzicht in de eigen sterke en zwakke punten te beschikken
  • besteedt zichtbaar tijd en energie aan eigen ontwikkeling
  • is erop gespitst zichzelf te verbreden en/of te verdiepen

Copyright © TMA Method 1999-2023
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update