Vakgerichtheid

Zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden volgens de professionele standaarden van zijn vak. Zichzelf ontwikkelen in zijn vakgebied. Zijn vak beheersen.

beheerst zijn vak
oefent zijn vak professioneel uit
onderhoudt en verbetert de eigen kennis en kunde
voert werkzaamheden als volleerd uit

gaat zorgzaam om met gereedschappen en materialen
houdt zich aan regels en procedures. Bijvoorbeeld t.a.v. veiligheid
werkt efficiënt, zorgvuldig en netjes
werkt volgens `het boekje`
weet wat er gedaan moet worden en hoe het gedaan moet worden

kent oorzaken en oplossingen voor veel voorkomende problemen
laat interesse in zijn vak blijken. Houdt zijn vak op alle mogelijke manieren bij
resultaten getuigen van vakkennis
ziet wat voorrang heeft en past waarnodig de werkvolgorde aan
ziet werk liggen en neemt initiatieven in de uitvoering

deelt aanwezige kennis, ideeën en inzichten met anderen
is alert op nieuwe trends en ontwikkelingen op zijn vakgebied en/of zaken die daar verband mee houden en houdt zijn kennis daarover bij
leert van anderen over zaken op zijn vakgebied en past nieuwe methoden en technieken toe binnen zijn eigen werk
straalt vakmanschap uit, lost moeilijke vaktechnische problemen op of zoekt actief naar oplossingen
volgt met succes vakgerelateerde opleidingen, cursussen, trainingen et cetera

Voor vakgerichtheid is er geen indicatie van de ontwikkelbaarheid mogelijk op basis van de scores van de TMA Drijfveren.

Welke veranderingen in uw vakgebied hebben de laatste jaren uw werk sterk beïnvloed?
Wat vindt u het belangrijkste gebied binnen uw vak? Waarom? Kunt u een voorbeeld geven?
Wat heeft u onlangs gedaan om uw eigen werk te verbeteren?

Wees zorgvuldig.
Zorg dat u weet waar u het over heeft (vakkennis e.d).
Lees vakbladen.
Stel prioriteiten en maak tijdschema’s.
Check regelmatig hoe vaak en hoe goed u zelf de voortgang van uw werkzaamheden bewaakt.

Laat uw kandidaat onderzoeken en vastleggen wat de belangrijkste werkzaamheden van zijn vak zijn en wat de gevolgen zijn als deze niet goed worden uitgevoerd.
Zorg dat de kandidaat een collega vraagt om hem feedback te geven op de uitoefening van zijn vak, zodat deze collega hem een seintje kan geven als hij iets echt goed doet of als hij iets kan verbeteren.
Kijk samen met uw kandidaat of er een patroon zit in de vakgerichte fouten die hij maakt.
Zorg dat uw kandidaat samen gaat werken met iemand die zich bezighoudt met hetzelfde vak. Laat hem eventueel verslag uitbrengen over wat hij heeft geleerd.

FAQs

Zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden volgens de professionele standaarden van zijn vak. Zichzelf ontwikkelen in zijn vakgebied. Zijn vak beheersen.

  • Welke veranderingen in uw vakgebied hebben de laatste jaren uw werk sterk beïnvloed?
  • Wat vindt u het belangrijkste gebied binnen uw vak? Waarom? Kunt u een voorbeeld geven?
  • Wat heeft u onlangs gedaan om uw eigen werk te verbeteren?

  • beheerst zijn vak
  • oefent zijn vak professioneel uit
  • onderhoudt en verbetert de eigen kennis en kunde
  • voert werkzaamheden als volleerd uit

Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update