Stressbestendigheid

Effectief gedrag vertonen bij druk en stressvolle situaties.

onderkent welke stressfactoren zelf te kunnen hanteren
beschikt over zelfinzicht
onderscheidt hoofd- van bijzaken

blijft effectief werken wanneer sprake is van een deadline en heeft resultaten op tijd gerealiseerd
presteert beter onder tijdsdruk en ziet deze als uitdaging
raakt niet uit evenwicht wanneer onverwacht een grote hoeveelheid werk verricht dient te worden
blijft rustig wanneer de voortgang van het werk belemmerd wordt en deadlines niet gehaald dreigen te worden
kan goed omgaan met teleurstellingen en kritiek

benadert tegenvallers objectief en rationeel en stelt hierop nieuwe doelen en prioriteiten
wordt niet onzeker van onverwachte situaties
is realistisch in wat wel en niet gepresteerd kan worden binnen een bepaalde termijn, durft `nee` te zeggen wanneer een en ander niet haalbaar is
vat kritiek positief op en ziet deze als middel om zichzelf te verbeteren
relativeert onredelijke kritiek en raakt hierdoor niet uit evenwicht

hanteert heftige sociale druk en past eventueel de eigen gedragsstijl aan
gaat effectief om met druk van de media, schat deze op waarde in en reageert adequaat
herstelt vlot na forse teleurstellingen en tegenslagen en richt de energie daarna weer op een nieuwe koers
behoudt het overzicht in crisissituaties en weet de juiste prioriteiten te stellen
neemt op bedreigende en kritische momenten de rust en tijd om afstand te kunnen nemen

Stressbestendigheid is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveer Stressbestendig & druk hoog (7, 8, 9)gescoord wordt.

Wat is voor u stressvol? Kunt u een voorbeeld geven van zo'n situatie? Wat gebeurt er dan met u?
Vertel eens over een (recent) geval waarin u zich ongeduldig of gefrustreerd voelde ten aanzien van een klant.
Wat is de grootste teleurstelling geweest die u de afgelopen tijd heeft moeten incasseren? Hoe bent u hiermee omgegaan?
Heeft u wel eens te maken gehad met iemand die sterk geëmotioneerd was (agressief, boos, ongeduldig)?Hoe was uw reactie hierop?
Kunt u een recente situatie beschrijven waarin u onder druk werd gezet? Waarom ervaarde u dat als druk? Hoe bent u hier uiteindelijk mee omgegaan?

Voorkom stress door uw werk goed te plannen en te organiseren.
Vraag steun aan uw omgeving.
Ga na wat oorzaken van uw stress kunnen zijn. Bent u misschien te perfectionistisch?
Relativeer wat meer en bedenk dat stress niet per definitie negatief is.
Zorg dat u meer lichaamsbeweging krijgt.

Informeer bij uw kandidaat hoe te veel stress zich bij hem uit. Denk aan signalen als snel boos zijn, geïrriteerd zijn, zich moe voelen, minder sociaal gedrag vertonen of misschien overmatig drankgebruik of roken.
Zoek de oorzaak van de stress van uw kandidaat. Laat hem een periode lang een stress-dagboek bijhouden.
Laat uw kandidaat sporten. Dat werkt niet alleen ontspannend, maar verhoogt ook de weerstand tegen stress.
Laat uw kandidaat bij stress steun vragen aan zijn leidinggevende, collega’s of bedrijfsarts.
Ga samen met uw kandidaat na wat de positieve effecten zijn van enige stress (hogere prestaties) naast het negatieve effect van te veel stress.

FAQs

Effectief gedrag vertonen bij druk en stressvolle situaties.

  • Wat is voor u stressvol? Kunt u een voorbeeld geven van zo'n situatie? Wat gebeurt er dan met u?
  • Vertel eens over een (recent) geval waarin u zich ongeduldig of gefrustreerd voelde ten aanzien van een klant.
  • Wat is de grootste teleurstelling geweest die u de afgelopen tijd heeft moeten incasseren? Hoe bent u hiermee omgegaan?
  • Heeft u wel eens te maken gehad met iemand die sterk geëmotioneerd was (agressief, boos, ongeduldig)?Hoe was uw reactie hierop?
  • Kunt u een recente situatie beschrijven waarin u onder druk werd gezet? Waarom ervaarde u dat als druk? Hoe bent u hier uiteindelijk mee omgegaan?

  • onderkent welke stressfactoren zelf te kunnen hanteren
  • beschikt over zelfinzicht
  • onderscheidt hoofd- van bijzaken

Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update