Sociabiliteit

Zich gemakkelijk onder mensen begeven, op anderen afstappen en zich op natuurlijke wijze begeven in gezelschap.

beschikt over brede kennis van uiteenlopende onderwerpen
stapt gemakkelijk en met plezier op anderen af
heeft geen last van verlegenheid
maakt gemakkelijk contact met anderen

aarzelt niet om anderen te benaderen met vragen of verzoeken
stapt op bijeenkomsten of feestelijke gelegenheden gemakkelijk op anderen af
is goed in `social` en `small talk`, zit niet om gespreksonderwerpen verlegen
haakt gemakkelijk in op een gesprek dat reeds gaande is
houdt gesprekken gemakkelijk op gang

weet contacten te leggen die nuttig zijn voor de eigen positie in en buiten de organisatie
is sterk in het onderhouden van contacten door regelmatig zelf anderen te benaderen
brengt personen met elkaar in contact die meerwaarde voor elkaar hebben
geeft presentaties om zichzelf en de organisatie te profileren

is op de hoogte van de personen en netwerken die relevant zijn voor de eigen organisatie en benadert deze actief
heeft zitting in besturen en commissies die van nut kunnen zijn voor de eigen organisatie of voor de eigen carrière
is goed geïnformeerd over een breed scala van maatschappelijke onderwerpen en gebruikt deze kennis om gemakkelijk een gesprek aan te gaan met personen die van belang zijn voor de organisatie
is in staat om te gaan met mensen van verschillend niveau, verschillende opleiding en achtergrond en sluit hier de eigen gedragsstijl bij aan
is initiatiefrijk op bijeenkomsten en andere zakelijke gelegenheden en neemt gemakkelijk het woord (ook onvoorbereid)

Sociabiliteit is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Extraversie en Sociabiliteit&contact hoog (7,8, 9) gescoord wordt.

Wat doet u in uw vrije tijd?
Bent u een sociaal persoon? Kunt u voorbeelden noemen waaruit blijkt dat u sociaal bent ingesteld?
Wanneer heeft u voor het laatst met u onbekende mensen contact gelegd?
Bent u onlangs nog bij een bijeenkomst geweest (bijvoorbeeld een receptie)? Hoe heeft u de tijd doorgebracht?
Heeft u ooit moeite gehad een conversatie op gang te houden?

Ga naar jubilea, promoties en afscheidsrecepties.
Probeer om op de natuurlijke manier van communiceren van anderen te letten en kijk welke aspecten u hiervan kunt overnemen.
Stem uw taalgebruik en spreektempo af op het niveau van uw gesprekspartner.
Richt uw aandacht op de woorden en lichaamstaal van de ander.

Indien uw kandidaat zichzelf ziet als een solist, maak dan bespreekbaar welke nadelen dat voor hemzelf kan hebben.
Zorg dat uw kandidaat opschrijft wat het hem kost en oplevert op zowel korte als lange termijn om kennis te delen met anderen, anderen te helpen of anderen te vragen om met hem mee te denken of hem te helpen.
Adviseer uw kandidaat naar sociale gelegenheden te gaan en daarbij op te letten wat voor gedrag mensen vertonen die meer sociaal gedrag vertonen en vervolgens te proberen aspecten hiervan op het eigen gedrag toe te passen.
Zorg dat uw kandidaat niet alleen op verbale signalen, maar ook op lichaamstaal let zoals intonatie, gezichtsuitdrukking, houding. Zijn lichaamstaal en de woorden van hemzelf in overeenstemming? Wat communiceert hij met zijn lichaam?
Zorg dat uw kandidaat zoveel mogelijk open vragen stelt, dus vragen die niet slechts met ja of nee beantwoord kunnen worden. (Open vragen beginnen vaak met: wie, wat, waar, welke of hoe.)

FAQs

Zich gemakkelijk onder mensen begeven, op anderen afstappen en zich op natuurlijke wijze begeven in gezelschap.

  • Wat doet u in uw vrije tijd?
  • Bent u een sociaal persoon? Kunt u voorbeelden noemen waaruit blijkt dat u sociaal bent ingesteld?
  • Wanneer heeft u voor het laatst met u onbekende mensen contact gelegd?
  • Bent u onlangs nog bij een bijeenkomst geweest (bijvoorbeeld een receptie)? Hoe heeft u de tijd doorgebracht?
  • Heeft u ooit moeite gehad een conversatie op gang te houden?

  • beschikt over brede kennis van uiteenlopende onderwerpen
  • stapt gemakkelijk en met plezier op anderen af
  • heeft geen last van verlegenheid
  • maakt gemakkelijk contact met anderen

Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update