Schriftelijke vaardigheid

Ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen schriftelijk duidelijk maken.

heeft goede kennis van de Nederlandse taal
brengt structuur aan in een schriftelijk betoog
beschikt over een adequate woordenschat

schrijft foutloos volgens de juiste grammaticale regels
bouwt notities gestructureerd op en maakt een heldere indeling
schrijft in gemakkelijk leesbare zinnen en vermijdt daarbij lange en ingewikkelde constructies
vat een boodschap of mening kort en krachtig samen
heeft oog voor lay-out en typografie die de leesbaarheid vergroten

geeft complexe onderwerpen in voor iedereen begrijpelijke en eenvoudige termen weer
structureert een complex verhaal in logisch op elkaar volgende stappen
geeft voldoende uitleg en informatie (weidt niet lang uit en geeft geen irrelevante details weer)
schrijft zodanig dat de conclusies logisch voortvloeien uit het eerder geschrevene
past taalgebruik aan aan de doelgroep

weet samenhang aan te brengen tussen meerdere complexe begrippen om de lezer hierin de rode draad duidelijk te maken
schat juist in welke informatie wel of juist niet relevant is
doseert informatie zodanig dat de kern van de zaak voor de lezer helder wordt weergegeven
hanteert verschillende schrijfstijlen en kan goed inschatten welke schrijfstijl aansluit bij de betreffende doelgroep
geeft complexe thema`s in kernwoorden weer

Voor schriftelijke vaardigheid is er geen indicatie van de ontwikkelbaarheid mogelijk op basis van de scores van de TMA Drijfveren.

Wat is het moeilijkste stuk geweest dat u ooit heeft geschreven? Waarom vond u juist dit stuk zo moeilijk?
Met welke aspecten van de Nederlandse taal heeft u moeite? Kunt u een voorbeeld geven?
Welke concrete schrijfervaring heeft u? Wat voor soort stukken heeft u geschreven en voor welk publiek?
Kunt u de volgende zin begrijpelijker weergeven: “Paul McCartney is een artiest geboren in het jaar 1942en hiermee heeft hij al meerdere prijzen gewonnen.”

Check regelmatig hoe vaak en hoe goed u zelf de voortgang van uw werkzaamheden bewaakt.
Verdiep u in de behoeften van uw lezers.
Maak gebruik van hulpmiddelen zoals websites met betrekking tot spelling en taalgebruik.
Schrijf helder, geef voorbeelden en vergelijkingen en vermijd lange, ingewikkelde zinnen.
Vraag gerichte feedback op uw teksten.

Zorg dat uw kandidaat goede artikelen of andere teksten leest en vraag hem wat hij hieraan goed vindt en wat hij voor verbetering vatbaar acht.
Als uw kandidaat langdradig is, zorg dan dat hij samenvattingen van zijn eigen teksten op papier zet en bespreek die met hem.
Zorg dat uw kandidaat 360° feedback vraagt aan zijn doelgroep over zijn schriftelijke communicatie. Wat vinden zij goed gaan en wat zijn eventuele ontwikkelpunten? Bespreek de resultaten met hem.
Lees een tekst van uw kandidaat en geef hem feedback op het gebruikte Nederlands.

FAQs

Ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen schriftelijk duidelijk maken.

  • Wat is het moeilijkste stuk geweest dat u ooit heeft geschreven? Waarom vond u juist dit stuk zo moeilijk?
  • Met welke aspecten van de Nederlandse taal heeft u moeite? Kunt u een voorbeeld geven?
  • Welke concrete schrijfervaring heeft u? Wat voor soort stukken heeft u geschreven en voor welk publiek?
  • Kunt u de volgende zin begrijpelijker weergeven: “Paul McCartney is een artiest geboren in het jaar 1942en hiermee heeft hij al meerdere prijzen gewonnen.”

  • heeft goede kennis van de Nederlandse taal
  • brengt structuur aan in een schriftelijk betoog
  • beschikt over een adequate woordenschat

Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update