Ontwikkelen van medewerkers

De sterke en zwakker ontwikkelde vaardigheden van medewerkers inventariseren en analyseren; hun talenten onderkennen en hun ontwikkelingsbehoeften vaststellen; ervoor zorgen dat de juiste ontwikkelingsactiviteiten worden uitgevoerd.

plaatst zichzelf niet op de voorgrond
gunt een ander de eer van successen
onderkent competenties en talenten van anderen

geeft anderen inzicht in de eigen sterke en zwakke punten en in hun ontwikkelingspotentieel
onderkent ontwikkelingsbehoeften van anderen in functioneringsgesprekken en draagt zorg voor passende opleidingen en trainingen
legt een relatie tussen de kwaliteit van de werkzaamheden en de vaardigheden en kennis die ontbreken of verder ontwikkeld dienen te worden
gebruikt <i>coaching on the job</i> om anderen zich verder te laten ontwikkelen
toetst het effect van opleiding en training
bespreekt ontwikkelingsbehoeften tijdens functioneringsgesprekken en draagt daarbij zorg voor passende begeleiding, coaching en/of training

inventariseert aanwezige talenten en kwaliteiten van anderen
maakt een overzicht van de benodigde kennis en ervaring voor de afdeling voor de komende jaren
onderkent talenten en laat hen deelnemen aan <i>management development</i> trajecten
laat anderen zelf persoonlijke ontwikkelingsplannen opstellen
biedt anderen de kans om via job rotation en projectmatig werken meer ervaring op te doen

weet ontwikkelingsbehoeften van medewerkers in overeenstemming te brengen met de strategie van de organisatie
analyseert op basis van trends en maatschappelijke ontwikkelingen welke kennis en kwaliteiten er in de toekomst nodig zijn
zet <i>management development</i> trajecten in gang
is op de hoogte van innovatieve manieren om anderen zich in de gewenste richting te laten ontwikkelen
doet aan <i>benchmarking</i> om de kennis en het kwaliteitsniveau van de eigen organisatie te vergelijken met andere organisaties

Ontwikkelen van medewerkers is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Hulpverlenen en Sociale empathie hoog (7, 8, 9) gescoord wordt.

Heeft u de laatste maanden een nieuwe medewerker in uw team gekregen? Hoe heeft u deze medewerker ingewerkt? Wat vond u zelf goed gaan? Wat kon eigenlijk beter?
Hoe gaat u om met medewerkers die erg goed werk leveren? Waar blijkt dat uit?
Hoeveel tijd besteedt u aan de ontwikkeling van uw medewerkers? Op welke manier geeft u deze ontwikkeling vorm?
Heeft u wel eens een persoonlijk ontwikkeltraject voor een medewerker opgezet? Wat deed u precies? Wat waren de effecten? Zou u een volgende keer hetzelfde doen?
Heeft u ooit een medewerker gehad die niet over de juiste competenties beschikte? Hoe bent u daar achter gekomen? Wat heeft u hiermee gedaan?

Stel veel vragen en geef hooguit suggesties voor oplossingen.
Geef niet alleen aandacht aan medewerkers die minder presteren, maar geef vooral ook aandacht aan de gemiddeld presterende medewerkers.
Bedenk hoe u minder effectief gedrag en achterblijvende resultaten van uw medewerkers om kunt buigen tot succesvoller gedrag en resultaten.
Laat anderen delen in uw kennis.
Maak een overzicht van ontwikkelbehoeftes m.b.t. de huidige en eventueel toekomstige functie.

Zorg dat uw kandidaat zijn medewerkers feedback geeft op sterke en minder sterke punten.
Zorg dat uw kandidaat goed let op de manier waarop hij anderen feedback geeft en anderen begeleidt.
Zorg dat de kandidaat zelf minder ervaren medewerkers coacht.
Zorg dat uw kandidaat taken delegeert waarvan anderen iets kunnen leren en die voor anderen aantrekkelijk zijn.

FAQs

De sterke en zwakker ontwikkelde vaardigheden van medewerkers inventariseren en analyseren; hun talenten onderkennen en hun ontwikkelingsbehoeften vaststellen; ervoor zorgen dat de juiste ontwikkelingsactiviteiten worden uitgevoerd.

  • Heeft u de laatste maanden een nieuwe medewerker in uw team gekregen? Hoe heeft u deze medewerker ingewerkt? Wat vond u zelf goed gaan? Wat kon eigenlijk beter?
  • Hoe gaat u om met medewerkers die erg goed werk leveren? Waar blijkt dat uit?
  • Hoeveel tijd besteedt u aan de ontwikkeling van uw medewerkers? Op welke manier geeft u deze ontwikkeling vorm?
  • Heeft u wel eens een persoonlijk ontwikkeltraject voor een medewerker opgezet? Wat deed u precies? Wat waren de effecten? Zou u een volgende keer hetzelfde doen?
  • Heeft u ooit een medewerker gehad die niet over de juiste competenties beschikte? Hoe bent u daar achter gekomen? Wat heeft u hiermee gedaan?

  • plaatst zichzelf niet op de voorgrond
  • gunt een ander de eer van successen
  • onderkent competenties en talenten van anderen

Copyright © TMA Method 1999-2023
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update