Omgevingsbewustzijn

Op de hoogte zijn van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends en deze kennis benutten ten behoeve van de eigen organisatie.

beschikt over een goede algemene ontwikkeling
leest de juiste vakliteratuur
bezit brede kennis van zaken met betrekking tot de eigen organisatie of het eigen vakgebied
beschikt over brede kennis van uiteenlopende onderwerpen

is op de hoogte van recente ontwikkelingen die relevant zijn voor het eigen werk- of vakgebied
vertaalt relevante ontwikkelingen naar acties en voorstellen ten behoeve van de eigen werkzaamheden
doet actief moeite om de werkwijzen van de concurrent te leren kennen en op basis hiervan met voorstellen te komen voor de eigen dienstverlening
bezoekt regelmatig vak- of functiegerichte bijeenkomsten
doet in teamvergaderingen voorstellen op basis van de kennis van de ontwikkelingen en trends die relevant zijn voor de eigen organisatie

volgt actief de maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de organisatie en haar werkterrein
neemt actief deel aan netwerken met het doel kennis op te doen over trends, beleid, toekomstige ontwikkelingen die relevant zijn voor de eigen organisatie en haar werkterrein
doet voorstellen voor verbeteringen op basis van kennis van de markt en de relevante ontwikkelingen daarin; speelt in op toekomstige ontwikkelingen
speelt in op toekomstige ontwikkelingen
plaatst de organisatie op de juiste wijze in het krachtenveld waarmee deze te maken heeft

onderhoudt contacten met beslissers en degenen die invloed hebben op de werkwijze en continuïteit van de organisatie
analyseert maatschappelijke ontwikkelingen en komt op basis van deze analyse met beleidsvoorstellen die de koers van de organisatie beïnvloeden
toont zich bewust en heeft kennis van de plaats van de organisatie in het netwerk van andere belanghebbende en concurrerende organisaties
onderkent het belang van samenwerken; is zich bewust van fusies en overnamen binnen andere organisaties en onderneemt actie om zodoende in te spelen op nieuwe vormen van dienstverlening
volgt internationale ontwikkelingen en legt contacten op dit niveau ten voordele van de positionering van de eigen organisatie

Omgevingsbewustzijn is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveer Afwisseling hoog (7, 8, 9) gescoord wordt.

Welke tijdschriften of kranten heeft u de laatste tijd gelezen? Welke directe invloed hebben de gebeurtenissen uit de actualiteit op uw directe omgeving?
Hoe bent u het afgelopen jaar op de hoogte gebleven van ontwikkelingen binnen uw vakgebied?
Welke veranderingen in de maatschappij hebben de laatste jaren uw werk sterk beïnvloed?
Welke veranderingen in de maatschappij zouden de komende tijd uw werk kunnen gaan beïnvloeden?
Wat is de relatie tussen economische, sociale en vakinhoudelijke of politieke ontwikkelingen en uw dagelijkse werkzaamheden? Kunt u hier een voorbeeld van geven

Ga netwerken, kranten lezen en reflecteren op uw omgeving.
Wees u bewust van de impact van uw omgeving op uw wijze van denken.
Probeer de invloed van de omgeving op uw organisatie voor de komende jaren te visualiseren.
Ruim tijd in om na te denken.
Betrek uzelf bij nieuwe ontwikkelingen en bedenk hoe uw organisatie hier wel bij kan varen.

Adviseer uw kandidaat om tijd vrij te maken om uit te zoeken wat er speelt buiten zijn leefwereld.
Zorg dat uw kandidaat aan een klant vraagt wat er speelt in zijn organisatie en wat dit voor hem betekent.
Zorg dat de kandidaat de opdracht krijgt een belangrijke klant te bezoeken om te vragen wat er bij die klant aan ontwikkelingen spelen en laat hem een stuk schrijven over de kansen die deze met zich meebrengen voor de organisatie.
Zorg dat de kandidaat mensen interviewt die een goed zicht hebben op de trends en invloeden voor de komende tijd en geef feedback op zijn ervaringen en rapportage.
Vraag wie de voorkomende gesprekspartners zijn en vraag hierop welke aanpak verschillende partners nodig hebben: fluwelen handschoenen, directe of indirecte benadering enzovoort. Vraag uw kandidaat of hij die specifieke aanpak ook toepast en wat er gebeurt als hij dit niet doet.

FAQs

Op de hoogte zijn van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends en deze kennis benutten ten behoeve van de eigen organisatie.

  • Welke tijdschriften of kranten heeft u de laatste tijd gelezen? Welke directe invloed hebben de gebeurtenissen uit de actualiteit op uw directe omgeving?
  • Hoe bent u het afgelopen jaar op de hoogte gebleven van ontwikkelingen binnen uw vakgebied?
  • Welke veranderingen in de maatschappij hebben de laatste jaren uw werk sterk beïnvloed?
  • Welke veranderingen in de maatschappij zouden de komende tijd uw werk kunnen gaan beïnvloeden?
  • Wat is de relatie tussen economische, sociale en vakinhoudelijke of politieke ontwikkelingen en uw dagelijkse werkzaamheden? Kunt u hier een voorbeeld van geven

  • beschikt over een goede algemene ontwikkeling
  • leest de juiste vakliteratuur
  • bezit brede kennis van zaken met betrekking tot de eigen organisatie of het eigen vakgebied
  • beschikt over brede kennis van uiteenlopende onderwerpen

Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update