Luisteren

Verbale en non-verbale boodschappen op kunnen nemen en begrijpen, doorvragen bij onduidelijkheden.

laat geduldig de ander uitpraten
wil niet steeds zelf aan het woord zijn
toont daadwerkelijke interesse

laat middels lichaamstaal en oogcontact merken naar de ander te luisteren
onderbreekt de ander niet steeds en geeft hem de ruimte om zijn verhaal te kunnen vertellen
vat hetgeen de ander vertelt in eigen bewoordingen samen

vat de essentie samen van hetgeen de ander naar voren heeft gebracht
toetst of de eigen samenvatting correct is weergegeven
stelt veel vragen totdat hetgeen de ander wil vertellen duidelijk is
gaat in op de meer verborgen en onduidelijke hints en opmerkingen van de ander
luistert `tussen de regels door`

luistert naar het gesprokene, maar hoort ook het niet uitgesprokene
anticipeert op basis van de verstrekte informatie op hetgeen de ander later nog naar voren zal brengen
luistert naar de inhoud en pikt tevens informatie op uit het non-verbale gedrag over het betrekkingsniveau (de wijze waarop de ander de relatie ervaart)
weet wanneer teruggekomen dient te worden op iets dat eerder in het gesprek aan de orde was
sluit aan bij het niveau, de achtergrond en de ervaringswereld van de gesprekspartner

Luisteren is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveer Sociale empathie hoog (7, 8, 9) gescoord wordt.

Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u goed naar iemand heeft geluisterd? Waar bleek dat uit?
Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u slecht naar iemand heeft geluisterd? Wat gebeurde er?
Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u doordat u goed luisterde meer informatie kreeg dan een ander?
Kunt u een voorbeeld geven van een gesprek waarin u niet de informatie heeft verkregen waarnaar u op zoek was?

Neem een actieve lichaamshouding aan (aankijken, contact maken, knikken).
Richt uw aandacht op de woorden en de lichaamstaal van de ander.
Probeer om veel open vragen te stellen die beginnen met ‘wat’, ‘wie’, ‘waarom’ en ‘welke’ en vraag daarna door op de antwoorden.
Geef in een gesprek regelmatig een samenvatting van wat u hoort terug aan de ander.
Geef aandacht aan zowel de zakelijke als de relationele kant van een gesprek.

Leer uw kandidaat dat hij tijdens een gesprek goed doorvraagt wat de ander bedoelt. (Begrijp ik goed dat…?)
Laat uw kandidaat mensen niet onderbreken als ze aan het woord zijn.
Zorg dat uw kandidaat niet alleen op verbale signalen maar ook op lichaamstaal let zoals intonatie, gezichtsuitdrukking, houding. Zijn de lichaamstaal en de woorden van de ander met elkaar in overeenstemming?
Zorg dat uw kandidaat zoveel mogelijk open vragen stelt, dus vragen die niet slechts met ja of nee beantwoord kunnen worden. (Open vragen beginnen vaak met: wie, wat, waar, welke of hoe.)
Adviseer de kandidaat ook buiten het werk luistervaardigheden toe te passen. Laat familie of vrienden feedback geven op de mate waarin hij luistert.

FAQs

Verbale en non-verbale boodschappen op kunnen nemen en begrijpen, doorvragen bij onduidelijkheden.

  • Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u goed naar iemand heeft geluisterd? Waar bleek dat uit?
  • Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u slecht naar iemand heeft geluisterd? Wat gebeurde er?
  • Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u doordat u goed luisterde meer informatie kreeg dan een ander?
  • Kunt u een voorbeeld geven van een gesprek waarin u niet de informatie heeft verkregen waarnaar u op zoek was?

  • laat geduldig de ander uitpraten
  • wil niet steeds zelf aan het woord zijn
  • toont daadwerkelijke interesse

Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update