Leervermogen

Nieuwe informatie vlot en gemakkelijk opnemen en in de praktijk toepassen.

geeft niet snel op
toont discipline bij cursussen en opleidingen
is gemotiveerd bij het leren
is leergierig
leest veel vakliteratuur en/of informatie om zich te verbeteren

begrijpt instructies snel en past deze correct toe
stelt veel vragen over hoe zaken werken of in elkaar zitten
onderkent eigen fouten en doet pogingen om deze te verbeteren of te voorkomen
past theoretische kennis (opgedaan in een cursus of opleiding) toe in de praktijk
pikt informatie op tijdens gesprekken die nuttig zijn voor de eigen taakuitvoering
gebruikt opgedane kennis in de praktijk

verdiept zich grondig in zaken die te maken hebben met de eigen functie
krijgt graag feedback op het eigen handelen teneinde dit te kunnen verbeteren
is in staat zelfstandig complexe informatie tot zich te nemen en deze te integreren in de eigen werkwijze
leert snel van eigen fouten
benut snel nieuw opgedane kennis voor de eigen organisatie

neemt in nieuwe omgevingen de omgangsvormen, spelregels en de wijze van aanpak snel tot zich en handelt hiernaar
doorgrondt complexe informatie over doelgroepen en trends en benut deze voor de eigen organisatie
doorgrondt vlot de strategie van concurrenten of samenwerkingspartners en neemt op basis hiervan effectieve maatregelen voor de eigen organisatie
benut de mogelijkheden van theoretische kennis voor de eigen organisatie

Leervermogen is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Ambitie & uitdaging en Volharding hoog (7,8, 9) gescoord wordt. Daarnaast zijn voor de ontwikkelbaarheid van deze competentie de cognitieve capaciteiten van belang, hoe hoger deze zijn, hoe makkelijker het leervermogen ontwikkeld kan worden.

In welke opzichten heeft u zich het afgelopen jaar ontwikkeld? Waar blijkt dit uit?
Iedereen leert van fouten. Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u leerde van fouten?
Heeft u wel eens een training gevolgd? Wat heeft u toen geleerd? Kunt u een concreet voorbeeld geven van de manier waarop u het geleerde in de praktijk heeft toegepast?
Kunt u een voorbeeld geven van kennis die u ergens anders heeft opgedaan en die u in uw huidige werk toepast?
Op welke gebieden wilt u zich nog ontwikkelen? Hoe gaat u dat aanpakken?

Probeer bij een nieuwe situatie of een nieuwe taak vast te stellen waar u moeite mee heeft. Wat zijn de verschillen ten opzichte van bekende situaties?
Bekijk iets zorgvuldig, leg het daarna even weg en bekijk het later nog eens.
Maak een overzicht van aandachtspunten die beter kunnen in uw werk.
Neem de tijd om na te denken. Schaam u niet voor uw fouten.
Inventariseer wat u een aansprekende manier van leren vindt door middel van de TMA Talentenanalyse.

Zorg dat uw kandidaat aan collega’s en medewerkers 360° feedback vraagt over zijn persoonlijke ontwikkelingen of hierin verbetering zit. Wat is goed? Wat is voor verbetering vatbaar? Bespreek de rapportage met hem.
Onderzoek samen met uw kandidaat een interessante interactie met een ander persoon. Vraag hem wat hij goed vond gaan en wat hij lastig vond in de samenwerking, communicatie en interactie met de ander. Vraag hem wat beter kon en op welke manier. Laat hem hiermee oefenen waarbij u de tegenspeler bent.
Laat uw kandidaat experimenteren met gedrag dat tegengesteld is aan zijn normale gedrag. Laat hem dit eerst een keer samen met u doen.
Zorg dat de kandidaat nieuwe, recente informatie en ontwikkelingen over een voor hem belangrijk onderwerp verzamelt. Vraag hem eerst hoe dit zijn blikveld op het onderwerp heeft verbreed. Vraag hem vervolgens of en hoe hij deze kennis kan gebruiken in zijn werk. Brainstorm daarna hierover met hem. Bekijk of het brainstormen veel heeft opgeleverd. Zo ja, dan ontbreekt het bij hem waarschijnlijk aan het doordenken van toepassingsmogelijkheden van kennis en ligt hier een verbeterpunt. Vraag hem daarna om een onderscheid te maken tussen belangrijke en minder belangrijke informatie en laat hem verbanden aangeven. Hiermee krijgt u meer inzicht in zijn capaciteitenniveau.

FAQs

Nieuwe informatie vlot en gemakkelijk opnemen en in de praktijk toepassen.

  • In welke opzichten heeft u zich het afgelopen jaar ontwikkeld? Waar blijkt dit uit?
  • Iedereen leert van fouten. Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u leerde van fouten?
  • Heeft u wel eens een training gevolgd? Wat heeft u toen geleerd? Kunt u een concreet voorbeeld geven van de manier waarop u het geleerde in de praktijk heeft toegepast?
  • Kunt u een voorbeeld geven van kennis die u ergens anders heeft opgedaan en die u in uw huidige werk toepast?
  • Op welke gebieden wilt u zich nog ontwikkelen? Hoe gaat u dat aanpakken?

  • geeft niet snel op
  • toont discipline bij cursussen en opleidingen
  • is gemotiveerd bij het leren
  • is leergierig
  • leest veel vakliteratuur en/of informatie om zich te verbeteren

Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update