Inlevingsvermogen

Zich bewust zijn van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen.

beschikt over een sociale antenne
heeft aandacht voor de ander en diens gedrag (in woord en daad)
beschikt over zelfinzicht

geeft anderen de ruimte om hun verhaal te doen, onderbreekt hen niet steeds
toont openheid, interesse en respect in standpunten die afwijken van de eigen mening
geeft gevoelens van anderen in eigen woorden weer om zo de ander het gevoel te geven dat deze gevoelens niet alleen gehoord maar ook begrepen zijn
vraagt door op standpunten en op emotionele opmerkingen
is zich bewust van negatieve reacties van anderen op het eigen gedrag

maakt het anderen gemakkelijk om delicate kwesties en gevoelens bespreekbaar te maken
maakt vermoede onvrede en onuitgesproken gevoelens bespreekbaar door deze te benoemen
anticipeert op mogelijke reacties van eigen gedrag, handelingen en opmerkingen
onderkent wanneer een opmerking verkeerd valt of verkeerd wordt opgevat
begrijpt wanneer iets pijnlijk is voor de ander en laat dit blijken door er iets over te zeggen of er juist niets over te zeggen

realiseert zich wat de invloed op de ander is van de eigen organisatorische positie en hoe de ander hierop reageert (superieur-ondergeschikte)
onderkent spanningen tussen teamleden of in groepen en maakt deze bespreekbaar
onderkent wanneer een ander in verlegenheid gebracht wordt en onderneemt actie om deze verlegenheid weg te nemen
heeft vlot inzicht in de onderlinge omgang tussen de groepsleden en maakt deze bij ineffectiviteit bespreekbaar
brengt kritische zaken en delicate kwesties zodanig naar voren dat rekening wordt gehouden met de gevoelens van anderen
staat open voor een diversiteit aan normen, waarden, culturen en omgangsregels en handelt hiernaar

Inlevingsvermogen is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveer Sociale empathie hoog (7, 8, 9) gescoord wordt.

Wanneer heeft u voor het laatst te maken gehad met een emotionele collega? Wat heeft u toen gedaan? Zou u een volgende keer iets anders doen?
Wanneer heeft u voor het laatst te maken gehad met een emotioneel reagerende collega? Wat deed u toen? Wat zou u een volgende keer anders doen?
Geef eens een voorbeeld van een recente situatie waarbij iemand heel anders reageerde op een probleem dan u zou doen. Wat heeft u hiermee gedaan?
Wanneer geeft u medewerkers of collega’s complimenten?
Is het ooit voorgekomen dat een collega of medewerker iets aan u vroeg waaraan u niet kon voldoen, wat voor hem of haar zeer teleurstellend was? Waarom voldeed u niet aan deze wens?

Houd rekening met de persoonlijke omstandigheden van anderen.
Geef de ruimte voor meningen en handelen van anderen.
Wees u bewust van de lichaamstaal van anderen. Wat vertellen ze u niet met woorden dat hun lichaamstaal wel vertelt?
Besteed aandacht aan belangrijke gebeurtenissen voor anderen zoals: ziekte, tegenslag en gezinsuitbreiding.
Behandel de ander niet als vijand; richt u op de bal en niet op de speler.

Maak uw kandidaat duidelijk dat de ideeën en standpunten van anderen belangrijk zijn en probeer hem in te laten zien dat hij hier tactisch mee om kan en moet gaan.
Maak met uw kandidaat een lijst van mensen die hem irriteren. Laat hem juist deze mensen opzoeken om hen beter te begrijpen en om het gedrag dat hem irriteert beter in relatie te brengen tot hun achtergrond en kwaliteiten. Wat kan hij van deze mensen leren?
Let in de communicatie met uw kandidaat op zijn lichaamstaal; correspondeert deze met de woorden die hij spreekt?
Zorg dat de kandidaat aan collega`s vraagt of zij situaties kunnen benoemen waarin hij blijk gaf geen oog te hebben voor gevoelens van anderen. Laat hem hierop reflecteren.
Zorg dat de kandidaat attent is op zaken en gebeurtenissen die van belang zijn voor een ander. Laat hem oprecht luisteren naar de verhalen van anderen.

FAQs

Zich bewust zijn van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen.

  • Wanneer heeft u voor het laatst te maken gehad met een emotionele collega? Wat heeft u toen gedaan? Zou u een volgende keer iets anders doen?
  • Wanneer heeft u voor het laatst te maken gehad met een emotioneel reagerende collega? Wat deed u toen? Wat zou u een volgende keer anders doen?
  • Geef eens een voorbeeld van een recente situatie waarbij iemand heel anders reageerde op een probleem dan u zou doen. Wat heeft u hiermee gedaan?
  • Wanneer geeft u medewerkers of collega’s complimenten?
  • Is het ooit voorgekomen dat een collega of medewerker iets aan u vroeg waaraan u niet kon voldoen, wat voor hem of haar zeer teleurstellend was? Waarom voldeed u niet aan deze wens?

  • beschikt over een sociale antenne
  • heeft aandacht voor de ander en diens gedrag (in woord en daad)
  • beschikt over zelfinzicht

Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update