Delegeren

Taken en verantwoordelijkheden doorgeven, rekening houdend met de interesse, ambitie,ontwikkeling en competentie van medewerkers; de gedelegeerde taken opvolgen.

heeft vertrouwen in de kwaliteiten van anderen
doet afstand van de eigen bevoegdheden indien dit effectiever is
delegeert aan de juiste persoon

geeft duidelijk aan wat er van de ander verwacht wordt met betrekking tot de uitvoering en de planning van de gedelegeerde activiteiten
draagt taken over die aansluiten bij het competentieniveau van de medewerker (de juiste taak aan de juiste persoon)
geeft de persoon aan wie taken gedelegeerd zijn voldoende instructies over de wijze waarop de taken dienen te worden uitgevoerd
heeft vertrouwen in de kwaliteiten van de persoon aan wie taken gedelegeerd zijn
durft anderen fouten te laten maken en hen te blijven steunen

houdt bij het delegeren van verantwoordelijkheden rekening met haalbaarheid en afbreukrisico
informeert klanten en andere betrokkenen over de delegatie van taken en verantwoordelijkheden
ziet het delegeren als ontwikkelingsmogelijkheid voor de betrokken medewerker en gebruikt het als zodanig
biedt voldoende speelruimte om de gedelegeerde taken naar eigen inzicht uit te voeren
bespreekt de mogelijke gevolgen van de gedelegeerde taken en verantwoordelijkheden met het hoger management

draagt belangrijke en aantrekkelijke taken en projecten aan anderen over, ook wanneer hier status aan verbonden is
draagt alle taken en verantwoordelijkheden aan anderen over die door anderen gedaan kunnen worden
delegeert om hiermee zelf meer speelruimte en vrijheid te verkrijgen en aldus een bijdrage te leveren aan het verhogen van de kwaliteit van de eigen organisatie
staat open voor de risico`s en problemen die gepaard gaan met de delegatie van taken
durft lost te laten en volledig te vertrouwen op de kwaliteiten van anderen
geeft zijn collega`s en medewerkers de eer bij behaalde successen

Delegeren is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Hulverlenen en Verantwoording & leiderschap laag (1, 2, 3) gescoord wordt.

Wie neemt uw werk over als u ziek of op vakantie bent? Is dit in de praktijk wel eens fout gegaan?
Welke aspecten van uw werk draagt u liever niet over aan uw collega’s of medewerkers? Geef eens een voorbeeld van het soort werk dat u liever niet delegeert.
Welke problemen zijn er opgetreden toen u recent werk delegeerde? Wat was de grootste misser?
Is het wel eens voorgekomen dat u plotseling uw werk niet kon uitvoeren? Wie nam toen uw werk over en hoe verliep dat? Welke oplossing heeft u voor dit soort problemen?

Vraag aan collega’s welke taken zij delegeren en wat hun ervaringen hiermee zijn.
Onderzoek samen met uw medewerkers hoe deze een nieuwe taak kunnen invullen. Laat hen zelf met een voorstel komen om de taak uit te werken.
Wees duidelijk in uw verwachtingen naar uw medewerkers.
Spreek medewerkers aan op hun verantwoordelijkheden. Wees hier duidelijk in.
Wees bereid om uw medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven dan u gewend bent. Laat hen eens voor u invallen bij vergaderingen of voor u in de plaats naar een klant gaan.

Zorg dat uw kandidaat 360° feedback vraagt aan anderen. Hoe ervaren zij het als uw kandidaat iets aan hen delegeert? Wat gaat goed en wat is voor verbetering vatbaar? Bespreek de rapportage met hem.
Inventariseer samen met uw kandidaat wat de voordelen zijn van delegeren voor hemzelf en voor degenen aan wie hij delegeert zoals de organisatie of collega’s.
Zoek samen met uw kandidaat naar een taak om te delegeren. Dit kunt u bereiken door de volgende vragen te stellen: Welke taken kun je eenvoudig delegeren? Wie zouden daarvoor in aanmerking komen? Waarom juist deze persoon? Wat zouden de maximale risico’s kunnen zijn?
Ga samen met de kandidaat onderzoeken wat hem belemmert om taken te delegeren, vraag de kandidaat waar hij het meest bang voor is als hij delegeert. Vraag daarop door en stel eventuele belemmerende gedachten ter discussie.
Ga, met instemming van de kandidaat, bij een delegatiegesprek zitten en geef na afloop feedback. Indien de kandidaat alleen het delegatiegesprek houdt, vraag hem dan om te rapporteren hoe het gegaan is en laat de kandidaat zo nodig zichzelf bijsturen.

FAQs

Taken en verantwoordelijkheden doorgeven, rekening houdend met de interesse, ambitie,ontwikkeling en competentie van medewerkers; de gedelegeerde taken opvolgen.

  • Wie neemt uw werk over als u ziek of op vakantie bent? Is dit in de praktijk wel eens fout gegaan?
  • Welke aspecten van uw werk draagt u liever niet over aan uw collega’s of medewerkers? Geef eens een voorbeeld van het soort werk dat u liever niet delegeert.
  • Welke problemen zijn er opgetreden toen u recent werk delegeerde? Wat was de grootste misser?
  • Is het wel eens voorgekomen dat u plotseling uw werk niet kon uitvoeren? Wie nam toen uw werk over en hoe verliep dat? Welke oplossing heeft u voor dit soort problemen?

  • heeft vertrouwen in de kwaliteiten van anderen
  • doet afstand van de eigen bevoegdheden indien dit effectiever is
  • delegeert aan de juiste persoon

Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update