Aandacht voor details

Consistent en effectief kunnen omgaan met detailinformatie.

blijft alert en geconcentreerd
stoort zich aan kleine fouten
laat de aandacht niet verslappen bij detailinformatie

gaat nauwkeurig om met details en maakt daarbij weinig fouten
voert nauwkeurig voorgeschreven instructies foutloos uit
controleert het eigen werk zorgvuldig en blijft alert op details
blijft in routinetaken kritisch en alert; let op de eigen uitvoering hiervan
kan langdurig omgaan met inhoudelijk materiaal

ordent gegevens met oog voor relevante details
herkent vlot tegenstrijdigheden in gedetailleerde informatie
herkent vlot lacunes in tabellen en schema`s
werkt grondig en gedetailleerd ideeën uit tot een effectief plan van aanpak
kan systemen uitwerken om detailinformatie adequaat te kunnen beheren en overzien

signaleert vlot inconsistenties in rapporten, voortgangsrapportages en begrotingen
kan de juiste essentiële details uit een complexe hoeveelheid informatie halen
signaleert vlot tegenstrijdigheden in een complexe hoeveelheid informatie
herkent trends in cijfermatig materiaal
herkent details in gegevens en in gedrag die relevant zijn voor een bepaald patroon

Aandacht voor details is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveer Orde & structuur hoog (7, 8, 9) gescoord wordt.

Hoe controleert u uw werk of het werk van anderen? Vindt u vaak fouten? Geef eens een recent voorbeeld van fouten die u vond?
Kunt een voorbeeld geven van een opdracht waarin u een grote hoeveelheid data moest verwerken? Hoe pakte u dit aan?
Bij welk soort taken vindt u het belangrijk om secuur te werken? Bij welk soort taken vindt u nauwkeurig werken minder belangrijk?
Wat doet u in uw werk om fouten te voorkomen?
Wanneer hebt u voor het laatst werk opgeleverd waar fouten in zaten?

Neem de tijd voor uw probleem, de details bepalen het succes van uw werk.
Bekijk werk van anderen en probeer onnauwkeurigheden op te sporen.
Bekijk uw vraagstuk, ga even pauzeren en bekijk het daarna weer.
Blijf vooral nauwkeurig werken als u onder druk wordt gezet.
Kijk de kunst van het netjes werken van een collega af.

Kijk met uw kandidaat of zijn werk zonder fouten is uitgevoerd en probeer de kandidaat zelf een oplossing te laten bedenken hoe het een volgende keer beter zou kunnen.
Geef uw kandidaat de tijd om zorgvuldiger te werken, zorg dat hij geen druk voelt om het werk snel af te maken.
Laat uw kandidaat onderzoeken wat het belang van details in zijn werk is en wat gevolgen van onzorgvuldigheid kunnen zijn.
Kijk samen met uw kandidaat of er een patroon in het soort nauwkeurigheidsfouten zit.
Zorg voor een veilige omgeving waarin uw kandidaat mag ‘mislukken’. Laat hem experimenteren en spelen met nieuwe ideeën en concepten en stimuleer hem door te gaan in dit creatieve proces.

FAQs

Consistent en effectief kunnen omgaan met detailinformatie.

  • Hoe controleert u uw werk of het werk van anderen? Vindt u vaak fouten? Geef eens een recent voorbeeld van fouten die u vond?
  • Kunt een voorbeeld geven van een opdracht waarin u een grote hoeveelheid data moest verwerken? Hoe pakte u dit aan?
  • Bij welk soort taken vindt u het belangrijk om secuur te werken? Bij welk soort taken vindt u nauwkeurig werken minder belangrijk?
  • Wat doet u in uw werk om fouten te voorkomen?
  • Wanneer hebt u voor het laatst werk opgeleverd waar fouten in zaten?

  • blijft alert en geconcentreerd
  • stoort zich aan kleine fouten
  • laat de aandacht niet verslappen bij detailinformatie

Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update